תפעול וטכנולוגיה
 
הלקוחות (חיצונים ופנימיים) הם מרכז הפעילות של החברה. החברה רואה בסיפוק הצרכים ויצירת שביעות רצון של כל לקוחותיה יעד אסטרטגי עיקרי להצלחתה העיסקית.

סמנכ"ל הייצור, סמנכ"ל השיווק/ שרשרת החומר והבטחת איכות אחראים על ניהולם ותפעולם התקין של התהליכים ברמת איכות, בעלויות/תקצוב ולוחות הזמנים כפי שהוגדרו ע"י הלקוחות תוך יצירת תקשורת דו - סטרית עם הלקוח ושיתופו בתהליך הייצור וההרכבה.

כל בעל תפקיד בחברה כולל פונקציות קבלנות משנה הוא חלק מתוך מערכת פונקציונאלית, משולבת התומכת בתהליך הייצור שמטרתם לפתח ולספק את צורכי הלקוח ובכך להגדיל את שביעות רצונו. העבודה נעשית עפ"י חלוקת אחריות בין הפונקציות השונות ובהתאם לתוכניות העבודה ותוכנית האיכות. המגדירות את: הפעילויות, התקשרויות חוזיות, המפרטים, בחינת קבלה לרכש, בקרת איכות ותהליכים, מימוש דרישות ותקנות חוק, דרישות איכות סביבה, דרישות בטיחות, עלויות ולוחות הזמנים לביצוען תוך שימוש במסמכים הרלוונטיים לגבי כל פעילות.מנכ"ל החברה מנהל את הפעילויות של פונקציות אלה ונושא את דגל האיכות.
logo בניית אתרים